Danh mục thuốc cấm lưu hành tháng 1, 2 năm 2018

Những tháng đầu năm 2018 vừa qua, Cục quản lý Dược – Bộ Y tế vừa có công văn đình chỉ lưu hành hai thuốc: Viên nang cứng Cảm xuyên hương – số lô 01 của Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành và Viên nang Virazom – số lô 1161709 của Công ty Zim Laboratories Ltd., India với lý do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

1. Viên nang cứng Cảm xuyên hương

 • Số lô: 01
 • Ngày SX: 15/09/2016, HD: 14/09/2019
 • Số đăng ký: V483-H12-10
 • NSX: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành
 • Lý do thu hồi: Không đạt độ đồng đều khối lượng.
Hình 1

2. Viên nang Virazom 

 • Hoạt chất: Omeprazol 20mg
 • Số lô: 1161709
 • Ngày SX: 18/5/2017, HD: 17/5/2020
 • Số đăng ký: VN-17500-13
 • NSX: Công ty Zim Laboratories Ltd., India
 • Lý do thu hồi: Không đạt độ hòa tan.
Hình 2